Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Διεύθυνση: Αγ. Δημητριού & Μάνας,

ΤΚ 30200, Μεσολόγγι

Email: gymeemes@sch.gr

Τηλέφωνο: 26315 0000000