Στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2018-2018 διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ
Πατρόπουλος Αθανάσιος Πληροφορικής Διευθυντής ΠΕ86.50
Σκαρμούτσου Αθηνά Φιλόλογος ΠΕ02.50
Μπαμπάκου Βασιλική Θεολόγος ΠΕ01.50
Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος Μαθηματικός ΠΕ03.50
Mπόκαρη Βασιλεία Μουσικός ΠΕ79
Κραββαρίτης Χριστόφορος Φυσικός ΠΕ04.50
Βαχαβιώλου Γεωργία – Μαρία Φιλόλογος ΠΕ02.50
Ντούμας Νικόλαος Καλλιτεχνικών ΠΕ08
Μπάρμπα Αλεξάνδρα Οικ. Οικονομίας ΠΕ80
Κρομμύδας Χαράλαμπος Τεχ. Μηχανικός ΠΕ81
Νικολακοπούλου θάλεια Γυμνάστρια ΠΕ11
Κατσάνου Ασπασία Ε.Β.Π.
Αδάμης Αντώνιος Ψυχολόγος ΠΕ23
Μπαρής Περικλης Κοιν. Λειτουργός ΠΕ30
Σιορίκη Πολυτίμη Νοσηλευτικής ΠΕ25
Δαμουράκης Σπυρίδων Επαγγ. Σύμβουλος ΠΕ22