Στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2016-2017 διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ
Πατρόπουλος Αθανάσιος Πληροφορικής ? Διευθυντής ΠΕ20.50
Σκαρμούτσου Αθηνά Φιλόλογος ΠΕ02.50
Κασίδης Δημήτριος Θεολόγος ΠΕ01.50
Παπαπάνος Κων/νος Μαθηματικός ΠΕ03.50
Μπόκαρη Βασιλεία Μουσικός

ΠΕ16